26 April 2019 08:30-09:455emman, Hobo hotell

Kom och ät frukost med oss!

Insiktsbyrån Luna Labs och undersökningsföretaget Norstat presenterar en ny rapport där hållbarhetsbegreppet belyses utifrån olika generationer. Vilka generationsglapp finns när det kommer till  synen på hållbarhet, och vilka gemensamma nämnare kan föra oss samman? Undersökningen spänner över samhällets utmaningar och individens syn på drömmar och livskvalitet – samt matens centrala roll i den hållbara omställningen. 

Kom och ät frukost med oss och ta del av resultatet från Sveriges minst åldersdiskriminerande hållbarhetsrapport!

Hålltider

08.00  – Frukost serveras
08.30 – Rapporten presenteras av Luna Labs Lovisa Sterner. 
Kommenteras av Katarina Graffman, doktor i antropologi och Björn Hedensjö, psykolog och känd från podden Dumma människor.
09.45  – Tack och adjö!

Anmäl dig

Presenteras av